Grozījumi: Objekta “Dolomīta ielas pārbūve, Jēkabpilī” būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana

Publicēts
14.02.2018
14.02.2018
Pasūtītājs
Jēkabpils pilsētas pašvaldība (90000024205)
Termiņš
skat. paziņojumu
Sludinājums
www.jekabpils.lv/lv/pasvaldiba/ofic...
Virs ES sliekšņa

Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju

Publicēšanas datums: 14/02/2018

image Nav paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu
image Ir paredzēts slēgt partnerības iepirkuma līgumu

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Jēkabpils pilsētas pašvaldība, 90000024205

Pasta adrese

Brīvības iela 120

Pilsēta / Novads

Jēkabpils

Pasta indekss

LV-5201

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV009

Kontaktpunkts(-i)

Juridiskā nodaļa

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

jurists Raimonds Skrējāns, komisijas sekretāre Mirdza Stankevica

Tālruņa numurs

+371 652 07307; +371 652 07309

Faksa numurs

+371 65207304

E-pasta adrese

iepirkumi@jekabpils.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.jekabpils.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.jekabpils.lv/lv/pasvaldiba/oficialie-pazinojumi/iepirkumi

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Apraksts

II.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma līguma vai metu konkursa nosaukums

Objekta "Dolomīta ielas pārbūve, Jēkabpilī" būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana

II.1.2) Sākotnējā paziņojumā ietvertais līguma, iepirkuma vai metu konkursa apraksts

Objekta "Dolomīta ielas pārbūve, Jēkabpilī" būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana

II.1.3) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods, papildu kods, kā arī papildvārdnīcas (ja tā piemērojama) kods

Galvenās CPV kods Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
71242000-6

II.1.4) Līguma veids

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

III IEDAĻA: PROCEDŪRA

III.1. Procedūras veids

III.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais tās iepirkuma procedūras veids, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, vai norāde par metu konkursu vai sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem

imageAtklāts konkurss
imageSlēgts konkurss
imagePaātrināts slēgts konkurss
imageKonkursa procedūra ar sarunām
imagePaātrināta konkursa procedūra ar sarunām
imagePaātrināts atklāts konkurss
imageKonkursa dialogs
imageInovācijas partnerības procedūra
imageMetu konkurss
imageSociālie un citi īpaši pakalpojumi

III.2. Administratīvā informācija

III.2.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma identifikācijas numurs

JPP 2018/01/KF

III.2.2) Sākotnējā paziņojuma publicēšanas datums un reģistrācijas numurs (ja piešķirts)

Paziņojuma reģistrācijas numurs un nosūtīšanas datums OV: 2018/S 009-016063 11/01/2018 (dd/mm/gggg)
Paziņojuma publicēšanas datums IUB tīmekļa vietnē: 13/01/2018 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA

IV.1. Informācija par to, kādēļ veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā vai datumus, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet sākotnējā paziņojuma attiecīgo iedaļas punkta un/vai apakšpunkta numuru)

IV.1.1)

image Grozījums pasūtītāja norādītajā sākotnējā informācijā
image Paziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja norādītajai sākotnējai informācijai

IV.1.3) Labojumi, kas jāveic sākotnējā paziņojumā norādītajos datumos

Iedaļas Nr: IV.2.4)

Datumu labojuma vieta:
Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi vai pieteikumi
Šī teksta vietā:
12/02/2018 (dd/mm/gggg) 14:00
Jābūt:
02/03/2018 (dd/mm/gggg) 14:00

Iedaļas Nr: IV.2.9)

Datumu labojuma vieta:
Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta
Šī teksta vietā:
12/02/2018 (dd/mm/gggg) 14:00
Jābūt:
02/03/2018 (dd/mm/gggg) 14:00

IV.2. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Pievienoti tehniskie noteikumi

IV.3. Šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

image
image

 Paziņojuma nosūtīšanas datums: 12/02/2018

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par līgumu

Avots: pvs.iub.gov.lv