Sludinājums: Zemes ierīcības projektu izstrāde zemes vienības sadalīšanai, zemes vienību robežzīmju apsekošana dabā un atjaunošana, zemes gabalu kadastrālā uzmērīšana un robežu plāna, situācijas plāna un apgrūtinājumu plāna izgatavošana un iesniegšana Valsts zemes dienestā to reģistrācijai un aktualizācijai informācijas sistēmā

Publicēts
06.09.2017
06.09.2017
Pasūtītājs
Limbažu novada pašvaldība (90009114631)
Termiņš
18.09.2017
Pilsēta
Sludinājums
http://www.limbazi.lv/pasvaldiba/pu...
Avots
https://pvs.iub.gov.lv/show/505785...