Sludinājums: „Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkas „Dzintarvēji” restaurācijai Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.”

Publicēts
05.05.2016
05.05.2016
Pasūtītājs
Rucavas novada dome (90000059230)
Termiņš
19.05.2016
Pilsēta
Kontaktpersona
Baiba Millere
E-pasts
Sludinājums
www.rucava.lv/index.php/pub-iepirku...
Tālrunis
28616433

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Publicēšanas datums: 05/05/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Rucavas novada dome, 90000059230

Pasta adrese

''Pagastmāja'', Rucava, Rucavas pagasts

Pilsēta / Novads

Rucavas novads

Pasta indekss

LV 3477

Valsts

Latvija

Kontaktpersona(-as)

Baiba Millere

Tālruņa numurs

28616433

Faksa numurs

63461186

E-pasta adrese

dome@rucava.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.rucava.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.rucava.lv/index.php/pub-iepirkumi

Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:

image
image

Iepirkuma dokumentus var saņemt

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

Piedāvājumi jāiesniedz

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II iedaļa. Līguma priekšmets

II.1 ) Iepirkuma līguma nosaukums

„Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkas „Dzintarvēji” restaurācijai Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā.”

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV003

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

„Dzintarvēji”, Pape, Rucavas pagasts, Rucavas novads.

II.3 ) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība ēkas „Dzintarvēji” restaurācijai Papē, Rucavas pagastā, Rucavas novadā atbilstoši nolikuma un Tehniskās specifikācijas prasībām.

II.4 ) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
71000000-8

II.5 ) Iepirkums ir sadalīts daļās

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

image
image
imageTikai vienu daļu
imageVienu vai vairākām daļām
imageVisām daļām

II.6 ) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no (dd/mm/gggg) līdz 01/07/2016 (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

RND 2016/02/ERAF

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 19/05/2016 (dd/mm/gggg)    Darba laiks Katru darba dienu: 8:00–17.00, izņemot Ceturtdienās līdz 18:00, piektdienās: līdz 13:00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 19/05/2016 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

19/05/2016 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

Vieta: Rucavas novada dome, ‘’Pagastmāja’’, Rucava, Rucavas novads, LV-3477

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

 1. ERAF, Eiropas Reģionālās attīstības fonds 1.10. Projekts tiks realizēts “Dienvidkurzemes piekrastes mantojums cauri gadsimtiem” Eiropas Savienības fondu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” specifiskā atbalsta mērķa 5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” īstenošanu (SAM 5.5.1.) projekta ietvaros.

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildus adreses un kontakpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv