Sludinājums: „Būvuzraudzība VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” 1. nodaļas ēkas “Annas māja” un 3./9. nodaļas ēkas “Augusta māja” liftu būvniecības darbiem”

Publicēts
14.04.2016
14.04.2016
Pasūtītājs
VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" (50003408181)
Termiņš
25.04.2016
Pilsēta
Kontaktpersona
Aivars Auniņš
E-pasts
Sludinājums
www.strencupns.lv...
Tālrunis
29208424

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Publicēšanas datums: 14/04/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca", 50003408181

Pasta adrese

Valkas iela 11

Pilsēta / Novads

Strenči

Pasta indekss

LV-4730

Valsts

Latvija

Kontaktpersona(-as)

Aivars Auniņš

Tālruņa numurs

29208424

Faksa numurs

64707215

E-pasta adrese

aivars.aunins@strencupns.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.strencupns.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.strencupns.lv

Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:

image
image

Iepirkuma dokumentus var saņemt

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

Piedāvājumi jāiesniedz

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II iedaļa. Līguma priekšmets

II.1 ) Iepirkuma līguma nosaukums

„Būvuzraudzība VSIA „Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” 1. nodaļas ēkas “Annas māja” un 3./9. nodaļas ēkas “Augusta māja” liftu būvniecības darbiem”

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV008

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca", Valkas ielā 11, Strenčos, Strenču novadā

II.3 ) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Būvuzraudzība liftu izbūvei divām atsevišķām ēkām

II.4 ) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
71000000-8

II.5 ) Iepirkums ir sadalīts daļās

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

image
image
imageTikai vienu daļu
imageVienu vai vairākām daļām
imageVisām daļām

II.6 ) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no 01/06/2016 (dd/mm/gggg) līdz 31/10/2016 (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

Strenču PNS 2016/7

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 25/04/2016 (dd/mm/gggg)    Darba laiks 8:00 līdz 16:30

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 25/04/2016 (dd/mm/gggg) Laiks: 12:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

25/04/2016 (dd/mm/gggg) Laiks: 12:00

Vieta: VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" iepirkumu struktūrvienības telpās, Valkas ielā 11, Strenčos, Strenču novadā.

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

Papildus adreses un kontakpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv