Sludinājums: Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Krustpils novada ceļu pārbūvei projektos “Asfaltbetona ceļu seguma izbūve industriālās teritorijas sasniedzamībai un attīstībai Kūku pagasta Landzānos un Piejūtos” un “Asfaltbetona ceļa seguma izbūve industriālās teritorijas sasniedzamībai un attīstībai industriālajā teritorijā pie Krustpils stacijas” Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu ietvaros

Publicēts
24.02.2016
24.02.2016
Pasūtītājs
Krustpils novada pašvaldība (90009118116)
Termiņš
07.03.2016
Pilsēta
Kontaktpersona
65237623
Sludinājums
www.krustpils.lv/pasvaldiba/publisk...
Tālrunis
65237611

Paziņojums par plānoto līgumu 8.² panta kārtībā

Publicēšanas datums: 24/02/2016

I iedaļa. Pasūtītājs

I.1 ) Nosaukums, adrese un kontaktpersonas

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Krustpils novada pašvaldība, 90009118116

Pasta adrese

Rīgas iela 150a, Jēkabpils, LV-5202

Pilsēta / Novads

Jēkabpils

Pasta indekss

LV-5202

Valsts

Latvija

Kontaktpersona(-as)

Vita Salmiņa

Tālruņa numurs

65237623

Faksa numurs

65237611

E-pasta adrese

iepirkumi@krustpils.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.krustpils.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.krustpils.lv/pasvaldiba/publiskie-iepirkumi

Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:

image
image

Iepirkuma dokumentus var saņemt

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

Piedāvājumi jāiesniedz

imageIepriekšaminētajā adresē
imageCitādi ( lūdzu aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu )

I.2) Pasūtītāja veids un galvenā (ās) darbības joma (as)

imageMinistrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
imageValsts vai federālā aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām

( Ja “Jā” sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A )

image
image

II iedaļa. Līguma priekšmets

II.1 ) Iepirkuma līguma nosaukums

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Krustpils novada ceļu pārbūvei projektos “Asfaltbetona ceļu seguma izbūve industriālās teritorijas sasniedzamībai un attīstībai Kūku pagasta Landzānos un Piejūtos” un “Asfaltbetona ceļa seguma izbūve industriālās teritorijas sasniedzamībai un attīstībai industriālajā teritorijā pie Krustpils stacijas” Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu ietvaros

II.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV009

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

Krustpils novada adminstrācija

II.3 ) Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Krustpils novada ceļu pārbūvei projektos “Asfaltbetona ceļu seguma izbūve industriālās teritorijas sasniedzamībai un attīstībai Kūku pagasta Landzānos un Piejūtos” un “Asfaltbetona ceļa seguma izbūve industriālās teritorijas sasniedzamībai un attīstībai industriālajā teritorijā pie Krustpils stacijas” Eiropas Savienības Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu ietvaros

II.4 ) Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
71322000-1 71248000-8

II.5 ) Iepirkums ir sadalīts daļās

Ja “Jā”, piedāvājumi jāiesniedz par:

image
image
imageTikai vienu daļu
imageVienu vai vairākām daļām
imageVisām daļām

II.6 ) Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)

vai

no (dd/mm/gggg) līdz 16/05/2016 (dd/mm/gggg)

III iedaļa. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

KNP 2016/6/ERAF

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz: Datums 07/03/2016 (dd/mm/gggg)    Darba laiks 8.00-12.00;13.00-17.00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

imageCS
imageDA
imageDE
imageEL
imageEN
imageES
imageET
imageFI
imageFR
imageIT
imageLV
imageLT
imageHU
imageMT
imageNL
imagePL
imagePT
imageSK
imageSL
imageSV
imageBG
imageRO
imageGA

Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 07/03/2016 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

07/03/2016 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

Vieta: Krustpils novada administrācija, Rīgas iela 150a, Jēkabpils

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

image
image

 1. ERAF, Eiropas Reģionālās attīstības fonds

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Iepirkums tiek organizēts plānotiem projektiem. Projektu neapstiprināšanas gadījumā iepirkuma līgumi slēgti netiks.

PIELIKUMS A

Papildus adreses un kontakpersonas

Avots: pvs.iub.gov.lv