Sludinājums: Viļa Plūdoņa muzeja dzīvojamās mājas un klēts restaurācijas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

Publicēts
12.06.2015
12.06.2015
Pasūtītājs
Bauskas novada administrācija (90009116223)
Termiņš
25.06.2015
Pilsēta
Kontaktpersona
Andris Rācenis
E-pasts
Sludinājums
www.bauska.lv/lv/pasvaldiba/iepirku...
Tālrunis
63963971

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 12/06/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Bauskas novada administrācija, 90009116223
Pasta adrese: Uzvaras iela 1
Pilsēta/Novads: Bauska Pasta indekss: LV 3901 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Andris Rācenis Tālruņa numurs: 63963971
E-pasts: andris.racenis@bauska.lv Faksa numurs: 63924522
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.bauska.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.bauska.lv/lv/pasvaldiba/iepirkumi/bauskas-novada-administracija
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

Viļa Plūdoņa muzeja dzīvojamās mājas un klēts restaurācijas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV009
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Viļa Plūdoņa muzeja dzīvojamās mājas un klēts restaurācijas būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
71320000-7 71248000-8

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās 100 (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no (dd/mm/gggg)
līdz             (dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

BNA 2015/035

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 25/06/2015 (dd/mm/gggg)        Darba laiks pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās un piektdienās laikā no plkst.08:00 līdz plkst.12:00 un no plkst.13:00 līdz plkst.17:00, bet pirmdienās līdz plkst.18:00 un piektdienās līdz plkst.16:00

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 25/06/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 14:30

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

25/06/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 14:30
Vieta:  Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
 1. VF, Būvprojekts tiek veikts valsts finansētā projekta „Viļa Plūdoņa memoriālā muzeja „Lejenieki” restaurācijas būvprojektu izstrāde” ietvaros.

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

Avots: pvs.iub.gov.lv