Sludinājums: Valsts autoceļa būvprojekta ekspertīze

Publicēts
11.06.2015
11.06.2015
Pasūtītājs
VAS Latvijas Valsts ceļi (40003344207)
Termiņš
25.06.2015
Pilsēta
Kontaktpersona
Uldis Gēliņš
E-pasts
Sludinājums
www.lvceli.lv/lvc_iepirkumi/...
Tālrunis
67028148

PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 11/06/2015

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: VAS Latvijas Valsts ceļi, 40003344207
Pasta adrese: Gogoļa 3, Rīga, LV - 1050
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV - 1050 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as): Uldis Gēliņš Tālruņa numurs: 67028148
E-pasts: uldis.gelins@lvceli.lv Faksa numurs: +371 67028171
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.lvceli.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.lvceli.lv/lvc_iepirkumi/
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija:
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita: Autoceļi
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:

Valsts autoceļa būvprojekta ekspertīze

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV00
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Latvija

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:

Valsts autoceļa būvprojekta ekspertīze

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets Papildu priekšmeti
71319000-7

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās:

Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
  Tikai vienu daļu   Vienu vai vairākām daļām   Visām daļām

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās 110 (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no (dd/mm/gggg)
līdz             (dd/mm/gggg)

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

LVC 2015/162/AC

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus

Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 25/06/2015 (dd/mm/gggg)        Darba laiks Pirmdiena līdz ceturtdiena 8:00-17:00, piektdiena 8:00-15:45

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)

ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi

Datums: 25/06/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 15:30

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts)

25/06/2015 (dd/mm/gggg) Laiks: 15:30
Vieta:  Gogoļa iela 3 (165. telpa), Rīga, Latvija

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

III.7. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

    Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS

II. Adrese, kur jāiesniedz piedāvājumi
Pilns nosaukums VAS Latvijas Valsts ceļi
(arī reģistrācijas numurs) 40003344207
Pasta adrese Gogoļa 3, Rīga, LV - 1050
Pilsēta/Novads: Rīga Pasta indekss: LV - 1050 Valsts Latvija
Kontaktpersona(-as) Santa Vaivode Tālruņa numurs: +371 67028169
E-pasts: santa.vaivode@lvceli.lv Faksa numurs: +371 67028171
Interneta adrese (-es)(ja nepieciešams)
Vispārējā adrese (URL): http://www.lvceli.lv

Avots: pvs.iub.gov.lv