Grozījumi: Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta vajadzībām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”, vienošanās Nr.2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007 (PVS ID 1627), ietvaros

Publicēts
30.03.2015
30.03.2015
Pasūtītājs
Rīgas Tehniskā universitāte (90000068977)
Termiņš
skat. paziņojumu
Sludinājums
www.rtu.lv/content/view/3109/1439/l...
Virs ES sliekšņa

PAZIŅOJUMS PAR GROZĪJUMIEM, IEPIRKUMA PROCEDŪRAS IZBEIGŠANU VAI PĀRTRAUKŠANU

Publicēšanas datums: 30/03/2015

I IEDAĻA: PASŪTĪTĀJS

I.1. Nosaukums, adreses un kontaktpunkts (-i)


Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Rīgas Tehniskā universitāte, 90000068977


Pasta adrese: Kaļķu 1


Pilsēta/Novads: Rīga


Pasta indekss: LV 1658

Valsts: Latvija

Kontaktpunkts (-i): Rīgas Tehniskā universitāte, Kaļķu iela 1 - 322


Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Džeina Gaile

Tālruņa numurs: 67089437

E-pasta adrese: dzeina.gaile@rtu.lv


Faksa numurs: 67089710

Interneta adreses
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.rtu.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.rtu.lv/content/view/3109/1439/lang,lv/

II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Apraksts

II.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma līguma vai metu konkursa nosaukums: Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde Rīgas Tehniskās universitātes un Latvijas Universitātes Bioloģijas institūta vajadzībām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”, vienošanās Nr.2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007 (PVS ID 1627), ietvaros
II.1.2) Sākotnējā paziņojumā ietvertais līguma, iepirkuma vai metu konkursa apraksts: Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde
II.1.3) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma nomenklatūras (CPV) galvenais kods, papildu kods, kā arī papildvārdnīcas (ja tā piemērojama) kods
  Galvenā vārdnīca Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)
Galvenais kods  38000000-5
Papildu kods (-i) 42912000-2
31100000-7
51540000-9
71320000-7
44212313-6
09331000-8
31000000-6
39711100-0
38510000-3
42512000-8
39715240-1
30213100-6
38433210-4
31711422-7
42912000-2
39180000-7
 
 

III IEDAĻA: PROCEDŪRA

III.1. Procedūras veids


III.1.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais tās iepirkuma procedūras veids, kas izraudzīta līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai, vai norāde par metu konkursu
Atklāta
Slēgta

Paātrināta slēgta

Sarunu procedūra
Paātrināta sarunu procedūra
Konkursa dialogs

Metu konkurss

Sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu

Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu (B daļas pakalpojumi)
III.2. Administratīvā informācija


III.2.1) Sākotnējā paziņojumā norādītais iepirkuma identifikācijas numurs: RTU 2014/155

III.2.2) Sākotnējā paziņojuma publicēšanas datums un reģistrācijas numurs (ja piešķirts)
Paziņojuma reģistrācijas numurs un publicēšanas datums OV: 2014/S 197-347881 14/10/2014 (dd/mm/gggg)

Paziņojuma publicēšanas datums IUB mājaslapā: 09/10/2014 (dd/mm/gggg)


III.2.3) Sākotnējā paziņojuma nosūtīšanas datums:
09/10/2014 (dd/mm/gggg)

IV IEDAĻA: PAPILDU INFORMĀCIJA


IV.1. Paziņojuma saturs

Iepirkuma procedūras izbeigšana vai pārtraukšana Labojums Papildinājums

IV.2. Informācija par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu (attiecīgā gadījumā atzīmējiet tik lodziņus, cik nepieciešams)

Iepirkuma procedūra tika pārtraukta.

Iepirkuma procedūra tika izbeigta.

Dinamiskā iepirkumu sistēma netika izveidota.

Paziņojums par līgumu vai paziņojums par metu konkursu varētu tikt publicēts atkārtoti.IV.3. Informācija par to, kādēļ un kur veicami labojumi vai papildinājumi (attiecīgā gadījumā, lai atzīmētu vietu tekstā vai datumus, kas jāizlabo vai jāpapildina, lūdzu, vienmēr norādiet sākotnējā paziņojuma attiecīgo iedaļas punkta un/vai apakšpunkta numuru)


IV.3.1) Grozījums pasūtītāja norādītajā sākotnējā informācijāPaziņojuma publikācija neatbilst pasūtītāja norādītajai sākotnējai informācijaiAbi iemesliIV.3.2) Sākotnējā paziņojumāIepirkuma procedūras dokumentos
(sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)Abos
(sīkākai informācijai skatīt saistītos attiecīgos iepirkuma procedūras dokumentus)IV.3.3) Labojumi, kas jāveic sākotnējā paziņojuma tekstā

Teksta labojuma vieta: Informācija par daļām: daļa Nr.6

Šī teksta vietā: Aukstuma kameras (Ēkas eksperimentālā moduļa dažādu konstrukciju siltumtehnisko un telpas klimata īpašību testēšanai komplekta daļa)

Jābūt: /IV.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams): 6.daļa izbeigta, jo iesniegts neatbilstošs piedāvājums. Iepirkuma 11., 12., 13., 14.daļa pārtraukta (28.10.2014.IUB paziņojums), 1.daļa pārtraukta,2.un 3.daļa izbeigta (IUB 12.02.2015) paziņojums. Pārējās daļās lēmums vēl nav pieņemts.


IV.5. šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu
Paziņojums par grozījumiem, iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu
Paziņojums par līgumu

Avots: pvs.iub.gov.lv