Rezultāts: “Tērpu un apavu izgatavošana un piegāde pašvaldības aģentūras “Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs” kolektīvu vajadzībām”

Publicēts
07.03.2018
07.03.2018
Pasūtītājs
Rēzeknes pilsētas dome (90000025465)
Uzvarētājs
SIA ''Kristāla Kurpīte" (52402006111), SIA "Rota-R" (42403006742), Biedrība "Ludzas Amatnieks" (40008098222), Silvija Mežinska (20036711444), SIA "Baltikas ekskluzīvs" (42403010112), Oksana Kuzmane (01106111425)
Summa
18 987,10 EUR
Sludinājums
www.rezekne.lv/iepirkumi/...

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu

Publicēšanas datums: 07/03/2018

I IEDAĻA. Pasūtītājs

I.1. Nosaukums, adrese un kontaktpersonas (norādīt visus par procedūru atbildīgos pasūtītājus)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs

Rēzeknes pilsētas dome, 90000025465

Pasta adrese

Atbrīvošanas aleja 93

Pilsēta / Novads

Rēzekne

Pasta indekss

LV-4601

Valsts

Latvija

NUTS kods

LV005

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Ilona Mironova

Tālruņa numurs

64607669

Faksa numurs

64607606

E-pasta adrese

ilona.mironova@rezekne.lv

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.rezekne.lv

Pircēja profila adrese (URL): http://www.rezekne.lv/iepirkumi/

I.2. Kopējais iepirkums

image
image

Ja “jā”


image

Līgums ietver kopējo iepirkumu


Vairāku valstu kopējā iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:


image

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu institūcija

I.3. Pasūtītāja veids un galvenā darbības joma

image Ministrija vai jebkura cita valsts iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
image Valsts aģentūra / birojs
imageReģionāla vai vietēja iestāde
imageReģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
imagePublisko tiesību subjekts
imageEiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
imageCits:
imageVispārēji sabiedriskie pakalpojumi
imageAizsardzība
imageSabiedriskā kārtība un drošība
imageVide
imageEkonomika un finanses
imageVeselība
imageDzīvokļu un komunālā saimniecība
imageSociālā aizsardzība
imageAtpūta, kultūra un reliģija
imageIzglītība
imageCita:

II IEDAĻA. Līguma priekšmets

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums

"Tērpu un apavu izgatavošana un piegāde pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" kolektīvu vajadzībām"

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

NUTS kods: LV005

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

imageBūvdarbi
imagePiegāde
imagePakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta:

Rēzekne

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena

"Tērpu un apavu izgatavošana un piegāde pašvaldības aģentūras "Rēzeknes Kultūras un Tūrisma centrs" kolektīvu vajadzībām"

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenās CPV kods Papildu kodi
18000000-9

II.5. Sadalījums daļās

image
image

II.6. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

18987.1 Valūta: EUR

III IEDAĻA. Iepirkuma procedūra

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

RPD 2018/2

IV IEDAĻA. Lēmuma pieņemšana

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Apavu izgatavošana vidējās paaudzes deju kolektīvam “Dziga”

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

27/02/2018 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

1

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA ''Kristāla Kurpīte", 52402006111

Pasta adrese

Atbrīvošanas aleja 130, Rēzekne, LV-4601

Pilsēta / novads

Atbrīvošanas aleja 130, Rēzekne, LV-4601

Pasta indekss

LV-4601

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

64623744

Faksa numurs

E-pasts

NUTS kods

LV005

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 630    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 630    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 2        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Apavu izgatavošana folkloras draugu kopai “Vīteri”

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

27/02/2018 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

1

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA ''Kristāla Kurpīte", 52402006111

Pasta adrese

Atbrīvošanas aleja 130, Rēzekne, LV-4601

Pilsēta / novads

Atbrīvošanas aleja 130, Rēzekne, LV-4601

Pasta indekss

LV-4601

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

64623744

Faksa numurs

E-pasts

NUTS kods

LV005

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1020    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1020    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 3        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Apavu izgatavošana ukraiņu vokālajam ansamblim “Vodograj”

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

27/02/2018 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

1

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA ''Kristāla Kurpīte", 52402006111

Pasta adrese

Atbrīvošanas aleja 130, Rēzekne, LV-4601

Pilsēta / novads

Atbrīvošanas aleja 130, Rēzekne, LV-4601

Pasta indekss

LV-4601

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

64623744

Faksa numurs

E-pasts

NUTS kods

LV005

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 570    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 570    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 4        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Tērpu izgatavošana vidējās paaudzes deju kolektīvam “Dziga”

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

27/02/2018 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

2

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Rota-R", 42403006742

Pasta adrese

Atbrīvošanas aleja 104, Rēzekne, LV-4601

Pilsēta / novads

Atbrīvošanas aleja 104, Rēzekne, LV-4601

Pasta indekss

LV-4601

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

64623635

Faksa numurs

E-pasts

NUTS kods

LV005

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 2207.4    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 2207.4    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 5        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Tērpu izgatavošana vidējās paaudzes deju kolektīvam “Vadži”

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

27/02/2018 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

2

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Biedrība "Ludzas Amatnieks", 40008098222

Pasta adrese

Tālavijas 27a, Ludza, Ludzas n., LV-5701

Pilsēta / novads

Tālavijas 27a, Ludza, Ludzas n., LV-5701

Pasta indekss

LV-5701

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

29467925

Faksa numurs

E-pasts

NUTS kods

LV005

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 3005    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 3005    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 6        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Tērpu izgatavošana vīriešu korim “Graidi”

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

27/02/2018 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

1

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Silvija Mežinska, 20036711444

Pasta adrese

Atbrīvošanas aleja 58-21, Rēzekne, LV-4601

Pilsēta / novads

Atbrīvošanas aleja 58-21, Rēzekne, LV-4601

Pasta indekss

LV-4601

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

25458833

Faksa numurs

E-pasts

silvija.mezinska@rta.lv

NUTS kods

LV005

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1150    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1150    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 7        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Tērpu izgatavošana folkloras kopai “Rūta”

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

27/02/2018 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

1

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Rota-R", 42403006742

Pasta adrese

Atbrīvošanas aleja 104, Rēzekne, LV-4601

Pilsēta / novads

Atbrīvošanas aleja 104, Rēzekne, LV-4601

Pasta indekss

LV-4601

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

64623635

Faksa numurs

E-pasts

NUTS kods

LV005

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 839.28    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 839.28    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 8        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Tērpu izgatavošana sieviešu korim “Medicus”

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

27/02/2018 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

2

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Rota-R", 42403006742

Pasta adrese

Atbrīvošanas aleja 104, Rēzekne, LV-4601

Pilsēta / novads

Atbrīvošanas aleja 104, Rēzekne, LV-4601

Pasta indekss

LV-4601

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

64623635

Faksa numurs

E-pasts

NUTS kods

LV005

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 3470    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 3470    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 9        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Tērpu izgatavošana jauniešu deju kolektīvam “Dziga”

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

27/02/2018 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

3

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

3

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Baltikas ekskluzīvs", 42403010112

Pasta adrese

Atbrīvošanas aleja 121-26, Rēzekne, LV-4601

Pilsēta / novads

Atbrīvošanas aleja 121-26, Rēzekne, LV-4601

Pasta indekss

LV-4601

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

29911805

Faksa numurs

aljona-engelis@inbox.lv

E-pasts

NUTS kods

LV005

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 280    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 280    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 10        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Tērpu izgatavošana krievu folkloras korim “Ivuški”

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

27/02/2018 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

2

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Baltikas ekskluzīvs", 42403010112

Pasta adrese

Atbrīvošanas aleja 121-26, Rēzekne, LV-4601

Pilsēta / novads

Atbrīvošanas aleja 121-26, Rēzekne, LV-4601

Pasta indekss

LV-4601

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

29911805

Faksa numurs

aljona-engelis@inbox.lv

E-pasts

NUTS kods

LV005

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 240    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 240    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 11        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Tērpu izgatavošana bērnu un jauniešu ansamblim “Zdravinka”

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

27/02/2018 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

1

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Oksana Kuzmane, 01106111425

Pasta adrese

Zemnieku 11, Rēzekne, LV-4601

Pilsēta / novads

Zemnieku 11, Rēzekne, LV-4601

Pasta indekss

LV-4601

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

26529913

Faksa numurs

E-pasts

anasko0110@inbox.lv

NUTS kods

LV005

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 2181.96    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 2181.96    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 12        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Tērpu izgatavošana poļu sieviešu korim “Jutrzenka”

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

27/02/2018 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

1

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Baltikas ekskluzīvs", 42403010112

Pasta adrese

Atbrīvošanas aleja 121-26, Rēzekne, LV-4601

Pilsēta / novads

Atbrīvošanas aleja 121-26, Rēzekne, LV-4601

Pasta indekss

LV-4601

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

29911805

Faksa numurs

aljona-engelis@inbox.lv

E-pasts

NUTS kods

LV005

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1148    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1148    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 13        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Tērpu izgatavošana vokālajam ansamblim “Harmonija”

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

27/02/2018 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

1

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

1

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

Oksana Kuzmane, 01106111425

Pasta adrese

Zemnieku 11, Rēzekne, LV-4601

Pilsēta / novads

Zemnieku 11, Rēzekne, LV-4601

Pasta indekss

LV-4601

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

26529913

Faksa numurs

E-pasts

anasko0110@inbox.lv

NUTS kods

LV005

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1061.06    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1061.06    Valūta: EUR

Līguma Nr.: 15        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Tērpu izgatavošana senioru deju kolektīvam “Zelta Atvasara”

IV.1. Līguma noslēgšanas datums

27/02/2018 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits

2

Saņemto MVU piedāvājumu skaits (MVU - mazie un vidējie uzņēmumi)

2

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no citām ES dalībvalstīm

0

To piedāvājumu skaits, kas saņemti no pretendentiem no valstīm ārpus ES

0

Ar elektroniskiem līdzekļiem saņemto piedāvājumu skaits

0

Līgums ir piešķirts ekonomikas dalībnieku grupai

image
image

IV.3. Informācija par uzvarētāju

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds:

SIA "Baltikas ekskluzīvs", 42403010112

Pasta adrese

Atbrīvošanas aleja 121-26, Rēzekne, LV-4601

Pilsēta / novads

Atbrīvošanas aleja 121-26, Rēzekne, LV-4601

Pasta indekss

LV-4601

Valsts

Latvija

Tālruņa numurs

29911805

Faksa numurs

aljona-engelis@inbox.lv

E-pasts

NUTS kods

LV005

Vispārējā interneta adrese:

Uzvarējušais pretendents ir MVU

image
image

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 1184.4    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 1184.4    Valūta: EUR

V IEDAĻA. Papildu informācija

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

image
image

Ja “jā”, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):


V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


Grupa, kurai piemērots zaļais publiskais iepirkums

imageBiroja papīrs
imageBiroja tehnika
imageDatortehnika
imageAutotransports
imagePārtika un ēdināšanas pakalpojumi
imageTīrīšanas līdzekļi un pakalpojumi
imageIekštelpu apgaismojums
imageIelu apgaismojums un satiksmes signāli
imageŪdens sildītāji
imageBūvdarbi (biroju ēkas)
imageDārzkopības produkti un pakalpojumi
imageElektroenerģija
imageKlozetpodi un pisuāri
imageKoģenerācija
imageMēbeles
imageNotekūdeņu infrastruktūra
imageSienu paneļi
imageSanitārtehniskā armatūra
imageTekstilpreces
imageVeselības aprūpes elektriskās un elektroniskās iekārtas (veselības aprūpes EEI)
imageCeļu projektēšana, būvniecība un uzturēšana
imageCita

Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības attiecībā uz sociālo atbildību

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:Iepirkuma dokumentos ir iekļautas prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi

image
image

Ja “jā”, norādiet informāciju par šīm prasībām:


V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

Avots: pvs.iub.gov.lv