Rezultāts: Darba apģērbu noma ar pilna servisa nodrošināšanu SIA ”Jelgavas komunālie pakalpojumi” darbiniekiem

Publicēts
29.07.2014
29.07.2014
Pasūtītājs
SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" (43603022128)
Uzvarētājs
SIA "Lindstrom" (40003237187)
Summa
16 846,83 EUR
Sludinājums
www.komunalie.lv...

INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 29/07/2014

I IEDAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi", 43603022128
Pasta adrese: Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV-3007
Pilsēta/Novads: Jelgava Pasta indekss: LV-3007 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Alvils Grīnfelds Tālruņa numurs: 63007722
E-pasta adrese: alvils@komunalie.lv Faksa numurs: 63048961
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.komunalie.lv
Pircēja profila adrese (URL): http://www.komunalie.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā
(ja jā, sīkāku informāciju par minētajiem pasūtītājiem var sniegt pielikumā A)

II IEDAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:


Darba apģērbu noma ar pilna servisa nodrošināšanu SIA ''Jelgavas komunālie pakalpojumi'' darbiniekiem

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta

    NUTS kods LV009
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu, kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Jelgava, Dobeles šoseja 34

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena


Darba apģērbu noma ar pilna servisa nodrošināšanu SIA ''Jelgavas komunālie pakalpojumi'' darbiniekiem

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
18100000-0

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN)

16846.83 Valūta: EUR

III IEDAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

JKP/2014/6

IV IEDAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: Darba apģērbu noma ar pilna servisa nodrošināšanu SIA ''Jelgavas komunālie pakalpojumi'' darbiniekiem
IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums
11/07/2014 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
3
IV.3. INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "Lindstrom", 40003237187

Pasta adrese: Ābeles

Pilsēta/Novads: Babītes

Pasta indekss: LV-2107

Valsts: Afganistāna

E-pasta adrese: jelizaveta.celnokova@lindstrom.lv

Tālruņa numurs: 67913119

Faksa numurs: 67913124

Vispārējā interneta adrese (URL): www.lindstrom.lv

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 16846.83    Valūta: EUR

Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot PVN): 16846.83    Valūta: EUR

V IEDAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Savienības fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPUNKTI

Avots: pvs.iub.gov.lv