Sludinājums2019/04/032019/04/03 SIA Zinātnes parks (40103901040)

Zaļā publiskā iepirkuma priekšmets ir tiesības Pretendentam uzvaras gadījumā noslēgt būvniecības līgumu par jauna, energoefektīva un AER tehnoloģijām piemērota multifunkcionāla kompleksa “Zinātnes parks. Lidosta “Rīga”, Mārupes novads”, zemes vienības kadastra apzīmējuma numurs: 8076 002 0007; Nomas objekta kadastra apzīmējuma numurs: 8076 002 0007 024, būvdarbu veikšanu, izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus, kā arī daļēji izmantojot Objektā esošās būvkonstrukcijas

Sludinājums2019/04/032019/04/03 zemnieku saimniecība "Lejas" (43201015338)

Miglotājs