Sludinājums2019/01/232019/01/23 Genādijs Eismonts (28036110004)

Kombains

Sludinājums2019/01/232019/01/23 Ramatas pagasta zemnieku saimniecība "Kārkli" (44101037906)

Traktors

Sludinājums2019/01/232019/01/23 Liepājas SEZ pārvalde (90000329402)

Iepirkuma priekšmets: Projekta “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2. kārta” būvdarbi, kuri sastāv no trīs daļām, atbilstoši SIA “Alserviss Pluss” izstrādātiem būvprojektiem: 1)Liepājas ostas piestātņu Nr.71 un Nr.72 atjaunošana un to piebraucamā ceļa Atslēdznieku ielas posma pārbūve. 1. kārta. 2) Liepājas ostas piestātnes Nr.83 atjaunošana. 3) Liepājas ostas piestātņu Nr.85, Nr.86, Nr.87 atjaunošana.