Sludinājums2018/11/052018/11/05 Kastuļinas pagasta zemnieku saimniecība "STIVRIŅI" (45901001896)

KULTIVATORS

Sludinājums2018/11/052018/11/05 Kastuļinas pagasta zemnieku saimniecība "STIVRIŅI" (45901001896)

Kultivators

Sludinājums2018/11/052018/11/05 Kastuļinas pagasta zemnieku saimniecība "LATGALES SAIMNIECE"" (41501023092)

Kultivators

Sludinājums2018/11/052018/11/05 Kastuļinas pagasta zemnieku saimniecība "LATGALES SAIMNIECE"" (41501023092)

KULTIVATORS

Sludinājums2018/11/052018/11/05 E.Kotāna Rēzeknes rajona Ilzeskalna pagasta zemnieku saimniecība "DIMANTI" (42401008753)

Miglotājs

Sludinājums2018/11/052018/11/05 Kastuļinas pagasta zemnieku saimniecība "PĻAVNIEKI" (41501024793)

Kultivators

Sludinājums2018/11/052018/11/05 Pilskalnes pagasta zemnieku saimniecība "Dzintari" (41501020202)

Diski

Sludinājums2018/11/052018/11/05 Kastuļinas pagasta zemnieku saimniecība "PĻAVNIEKI" (41501024793)

KULTIVATORS

Sludinājums2018/11/052018/11/05 Zemnieku saimniecība" Avotiņi" (46101015907)

Traktors

Sludinājums2018/11/052018/11/05 SIA STORTENBEKERA UN HOPNERA LAUKSAIMNIECĪBA (40003618048)

Augsnes diski

Sludinājums2018/11/052018/11/05 ZS "Žubītes" (42401019757)

Piekabe

Sludinājums2018/11/052018/11/05 Bauskas rajona Iecavas novada zemnieku saimniecība "UPMAĻI" (43601015973)

Sīpolu kratītājs

Sludinājums2018/11/052018/11/05 Indras pagasta zemnieku saimniecība “Saknes” (41501015413)

Sējmašīna

Sludinājums2018/11/052018/11/05 Indras pagasta zemnieku saimniecība “Saknes” (41501015413)

Miglotājs

Sludinājums2018/11/052018/11/05 Valmieras rajona Naukšēnu pagasta K. Buiļa zemnieku saimniecība "KALNIŅI" (44101021159)

Traktors

Sludinājums2018/11/052018/11/05 Zemnieku saimniecība "Saulgrieži-1" (42101001690)

Miglotājs

Sludinājums2018/11/052018/11/05 Saviedrība ar ierobežotu atbildību 'IronWill Agro' (40103715405)

Miglotājs

Sludinājums2018/11/052018/11/05 Kastuļinas pagasta zemnieku saimniecība "PĻAVNIEKI" (41501024793)

Traktors

Sludinājums2018/11/052018/11/05 Saviedrība ar ierobežotu atbildību 'IronWill Agro' (40103715405)

Sējmašīna

Sludinājums2018/11/052018/11/05 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Skrīveru sēklkopības sabiedrība" (45403007035)

Veltnis

Sludinājums2018/11/052018/11/05 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Skrīveru sēklkopības sabiedrība" (45403007035)

Arkls

Sludinājums2018/11/052018/11/05 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Skrīveru sēklkopības sabiedrība" (45403007035)

Kultivators

Sludinājums2018/11/052018/11/05 Liepupes pagasta Kristīnes Mauliņas zemnieku saimniecība "Tūjsmuiža" (54101033431)

Mēslu krātuve

Sludinājums2018/11/052018/11/05 Laidu pagasta zemnieku saimniecība "Burtnieki" (46101007384)

Sējmašīna

Sludinājums2018/11/052018/11/05 Laidu pagasta zemnieku saimniecība "Burtnieki" (46101007384)

Miglotājs

Sludinājums2018/11/052018/11/05 Apes novada dome (90000035872)

“Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei – Apes tautas namam un bibliotēkai – Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā” -BŪVDARBI Eiropas Reăionālās attīstības fonda līdzfinansētās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērėa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros Investīciju projektā ““Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldības kultūras iestādei – Apes tautas namam un bibliotēkai – Skolas ielā 4, Apē, Apes novadā”