Sludinājums2018/05/232018/05/23 Kuldīgas novada pašvaldība (90000035590)

Būvprojektu “Rendas pagasta pārvaldes ēkas telpu grupas daļas atjaunošana un pārbūve par Rendas pagasta bibliotēku, “Vīgneros”, Rendā, Rendas pagastā, Kuldīgas novadā” un “Rendas pagasta bibliotēkas ēkas telpu atjaunošana un pārbūve par Kuldīgas 2.vidusskolas Rendas filiāles pirmsskolas izglītības iestādi, Podniekos, Rendā, Rendas pagastā, Kuldīgas novadā” izstrāde un autoruzraudzība