Sludinājums2018/05/142018/05/14 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (40003338357)

Valsts nozīmes ūdensnotekas Īdeņas kanāls, ŪSIK kods 42344:01, pik. 00/00-148/10 Ošupes, Barkavas pagastā, Madonas novadā un Nagļu pagastā, Rēzeknes novadā; Valsts nozīmes ūdensnotekas Vecmalta, ŪSIK kods 423444:01, pik. 00/00-37/00 Nagļu pagastā, Rēzeknes novadā atjaunošanas būvprojekta izgatavošana un autoruzraudzība