Rezultāts2018/05/092018/05/09 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (40003338357)

Valsts nozīmes ūdensnoteku un polderu aizsargdambju uzturēšanas darbi (apauguma novākšana) Vidzemes reģionā

Rezultāts2018/05/092018/05/09 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (40003338357)

Valsts nozīmes ūdensnoteku un polderu aizsargdambju uzturēšanas darbi (apauguma novākšana) Latgales reģion