Sludinājums2018/05/032018/05/03 Liepājas SEZ pārvalde (90000329402)

Projekta “Zvejniekiem nepieciešamās infrastruktūras pilnveidošana Liepājas ostā – 2.kārta” būvniecības darbi, kuri ir sadalīti 3 (trīs) iepirkuma daļās atbilstoši SIA „Alserviss Pluss” izstrādātiem būvprojektiem: 1.Liepājas ostas piestātņu Nr.71 un Nr.72 atjaunošana un to piebraucamā ceļa Atslēdznieku ielas posma pārbūve; 2. Liepājas ostas piestātnes Nr.83 atjaunošana; 3. Liepājas ostas piestātņu Nr.85, Nr.86, Nr.87 atjaunošana.