Sludinājums2018/02/272018/02/27 Latvijas pārtikas uzņēmumu federācija (40008056587)

Pārtikas Produktu Kvalitātes Klastera biedru produkcijas virzīšana eksporta tirgos t.sk. priekšizpētes veikšana šādās eksporta mērķa tirgus grupās (turpmāk – EMTG): • Skandināvija, Austrumeiropa un bijušās NVS valstis • Rietumeiropa • Balkāni, Centrālā Eiropa, Āfrika • Amerika, Āzija, Austrālija Pēc veiktās priekšizpētes EMTG tiek identificēti 1-2 potenciālākās eksporta mērķa valstis, kur Izpildītājs veic fokusētu Klastera biedra produkcijas virzīšanu.