Sludinājums2018/02/222018/02/22 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils autobusu parks" (45403003245)

7 jaunu autobusu iegāde programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” (turpmāk – specifiskais atbalsta mērķis) 4.5.1.2. pasākumu “Attīstīt videi draudzīga sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” ietvaros