Sludinājums2018/02/142018/02/14 Apes novada dome (90000035872)

Apes novada Gaujienas un Virešu pagastu ceļu pārbūve Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām Investīciju projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Gaujienas un Virešu pagastos” ietvaros būvdarbu BŪVUZRAUDZĪBAS DARBI

Sludinājums2018/02/142018/02/14 Apes novada dome (90000035872)

„Apes novada Apes pagasta ceļa “Lipski – Jaunlāči – Eglītes” posma pārbūve Eiropas Reģionālās attīstības fonda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām Investīciju projekta “Uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Apes pagastā” ietvaros būvdarbu BŪVUZRAUDZĪBAS DARBI