Sludinājums2017/11/242017/11/24 Zemnieku Saimniecība "Rosmes" (48701003552)

Kompaktors

Sludinājums2017/11/242017/11/24 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils autobusu parks" (45403003245)

“7 jaunu autobusu iegāde programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs” 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru” (turpmāk – specifiskais atbalsta mērķis) 4.5.1.2. pasākumu “Attīstīt videi draudzīga sabiedriskā transporta infrastruktūru (autobusi)” ietvaros”