Sludinājums2017/08/122017/08/12 Viļakas novada dome (90009115618)

Laukuma izbūve (grants segums) un teritorijas labiekārtošana Viļakas novada Šķilbēnu pagasta Dubļovas ciemā, 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” ietvaros

Sludinājums2017/08/122017/08/12 Viļakas novada dome (90009115618)

Piebraucamā ceļa un izkraušanas laukuma (asfaltbetons + grants segums) izbūve Viļakas novada Šķilbēnu pagasta Šķilbanu ciemā, 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” ietvaros

Sludinājums2017/08/122017/08/12 Viļakas novada dome (90009115618)

Asfaltbetona ceļa seguma izbūve Viļakas novada Vecumu pagasta Borisovā, 5.6.2.specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas “Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā Latgales plānošanas reģiona attīstības programmas pielikumā noteikto teritoriju pašvaldībās” ietvaros