Sludinājums2017/05/312017/05/31 Jūrmalas pilsētas pašvaldības iestāde "Jūrmalas veselības veicināšanas un sociālo pakalpojumu centrs" (90010991438)

Pārtikas preču piegāde

Sludinājums2017/05/312017/05/31 Profesionālās izglītības kompetences centrs "Daugavpils Tehnikums" (2731002883)

Kvalifikācijas prakse PIKC “Daugavpils tehnikums” audzēkņiem specialitātē “Klientu apkalpošanas speciālists” Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” ietvaros (vienošanās Nr.7.2.1.2./15/I/001)

Sludinājums2017/05/312017/05/31 Latvijas Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija (40008010454)

Nodrošināt pieeju Eiropas reģiona farmācijas tirgus datu bāzei, kurā iekļauti dati par pārdošanas apjomiem, cenām, zāļu formām, iepakojumu un tā veidiem, ražotāju, piegādes formu, dozēšanu / To ensure access to the European pharmaceutical market database that includes the data on sales volumes, prices, pharmaceutical forms, packaging and its types, manufacturer, forms of supply and doses