Sludinājums2017/02/142017/02/14 Apes novada dome (90000035872)

Būvprojekta izstrādes un autoruzraudzības darbi Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros Investīciju projektā “Apes novada, Skolas ielas 4 ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”