Sludinājums2017/01/252017/01/25 Apes novada dome (90000035872)

“Gaujienas muižas parka nogāzes labiekārtošana” Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projekta Nr.16-07-AL12-A019.2201-000002 “Gaujienas muižas parka nogāzes labiekārtošana”