Sludinājums2016/10/212016/10/21 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (90000028508)

Ekspertu pakalpojumu iegāde Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas “Kapacitātes stiprināšana un institucionālā sadarbība starp Latvijas un Norvēģijas valsts institūcijām, vietējām un reģionālām iestādēm” iepriekš noteiktā projekta “Lietpratīga pārvaldība un Latvijas pašvaldību veiktspējas uzlabošana” ietvaros izstrādātās informācijas sistēmas un veikto informācijas sistēmu uzlabojumu izvērtēšanai

Sludinājums2016/10/212016/10/21 VAS "Latvijas valsts radio un televīzijas centrs" (40003011203)

TELPU REMONTS