Sludinājums2016/10/072016/10/07 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ SILAKALNI I” (46801001973)

Arkls

Sludinājums2016/10/072016/10/07 Latvijas Universitāte (90000076669)

Konsultāciju pakalpojumi par specifiskā atbalsta mērķa 8.1.1. „Palielināt modernizēto STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju programmu skaitu” un 1.1.1.4. pasākuma “P&A infrastruktūras attīstīšana viedās specializācijas jomās un zinātnisko institūciju institucionālās kapacitātes stiprināšana” ietvaros plānoto projektu īstenošanu un finansējuma piesaisti