Sludinājums2016/07/202016/07/20 SIA "Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde" (43603011548)

Kontaktpersonas vārds, uzvārds, e-pasta adrese,tālruņa numurs : _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Kontaktpersonas vārds, uzvārds, e-pasta adrese,tālruņa numurs : _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Daudzdzīvokļu dzīvojamas mājas Brīvības bulvāris 28, Jelgavā labiekārtošana