Sludinājums2016/06/172016/06/17 Kokneses novada dome (90000043494)

„Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Kokneses internātpamatskolā – attīstības centrā Kokneses novada Kokneses pagastā ERAF finansētās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” ietvaros”.