Sludinājums2016/05/172016/05/17 SIA "Latgales nekustamie īpašumi" (40003971982)

Traktors

Sludinājums2016/05/172016/05/17 Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava" (90002121030)

Izpētes projekta „Aramzemes un ilggadīgo zālāju apsaimniekošanas radīto siltumnīcefekta gāzu (SEG) emisiju un oglekļa dioksīda (CO2) piesaistes uzskaites sistēmas pilnveidošana un atbilstošu metodisko risinājumu izstrādāšana” ietvaros un Kioto protokola 3.3 un 3.4 pantā ietverto aktivitāšu radīto SEG emisiju un CO2 piesaistes uzskaites ietvaros sagatavoto ziņojumu kvalitātes vērtējums un priekšlikumi ziņojumu pilnveidošanai