Rezultāts2016/03/012016/03/01 Rīgas 3.arodskola (90001256958)

Kvalifikācijas prakses nodrošināšana Rīgas 3.arodskolas izglītojamajiem ārpus izglītības iestādes profesijā “Rokas lokmetinātājs (MMA)” un “Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto aktīvās gāzes vidē (MAG)”

Rezultāts2016/03/012016/03/01 Liepājas pilsētas pašvaldība (90000063185)

Par veterinārārstu pakalpojumiem