Sludinājums2016/02/172016/02/17 Pāvilostas novada pašvaldība (90000059438)

Projektēšanas darbi un autoruzraudzība “Vērgales muižas kompleksa atjaunošana un teritorijas labiekārtošana” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas par Eiropas Savienības fondu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritāro virzienu “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” specifiskā atbalsta mērķa SAM 5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros,