Sludinājums2016/02/162016/02/16 Pāvilostas novada pašvaldība (90000059438)

Projektēšanas darbi un autoruzraudzība “Pretplūdu aizsargbūves- promenādes izbūvei, lai novērstu plūdu apdraudējumu un uzlabotu piekļuvi Pāvilostas novadpētniecības muzeja ēkai un moliem” Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas par Eiropas Savienības fondu Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritāro virzienu “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” specifiskā atbalsta mērķa SAM 5.5.1. “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros