Sludinājums2016/02/022016/02/06 Kokneses novada dome (90000043494)

Valsts kultūras pieminekļa „Kokneses pilsdrupas” konservācijas darbu un labiekārtošanas darbu tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība ERAF finansētās darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1.specifiskā atbalsta mērķa „Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” ietvaros