Sludinājums2016/01/182016/01/18 SIA Augstkalnu druvas (51503033631)

Traktors

Sludinājums2016/01/182016/01/18 Zemnieku saimniecība "Vecsiljāņi" (48701000077)

Kultivators

Sludinājums2016/01/182016/01/18 Kokneses novada dome (90000043494)

Projektēšanas darbi un autoruzraudzība pašvaldības nekustamā īpašuma „Darbnīcu laukums” ceļa un pievadceļu pārbūvei darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 3.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt privāto investīciju apjomu reģionos, veicot ieguldījumus uzņēmējdarbības attīstībai atbilstoši pašvaldību attīstības programmās noteiktajai teritoriju ekonomiskajai specializācijai un balstoties uz vietējo uzņēmēju vajadzībām” ietvaros

Sludinājums2016/01/182016/01/18 Zemnieku saimniecība "Malaine" (41501011271)

Diski

Sludinājums2016/01/182016/01/18 zemnieku saimniecība "Strautiņi" (45401009332)

ģenerators

Sludinājums2016/01/182016/01/18 Rēzeknes rajona Lendžu pagasta Aivara Bernāna zemnieku saimniecība “ZELMEŅI” (42401017934)

Akmeņu kauss

Sludinājums2016/01/182016/01/18 Rēzeknes rajona Lendžu pagasta Aivara Bernāna zemnieku saimniecība “ZELMEŅI” (42401017934)

Metināšanas ģenerators

Sludinājums2016/01/182016/01/18 Rēzeknes rajona Lendžu pagasta Aivara Bernāna zemnieku saimniecība “ZELMEŅI” (42401017934)

Traktors

Sludinājums2016/01/182016/01/18 ZEMNIEKU SAIMNIECĪBA ROŽKALNI (43601021325)

JAUNS ARKLS