Sludinājums2015/10/262015/10/26 Profesionālās izglītības kompetences centrs "Daugavpils Tehnikums" (2731002883)

“Darba apģērba un darba apavu iegāde Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (identifikācijas Nr.7.2.1.JG2) ietvaros”.