Sludinājums2015/09/082015/09/08 Rīgas Tehniskā universitāte (90000068977)

Zinātniskās aparatūras, zinātnisko darbinieku darba vietu un tā aprīkojuma apdrošināšana Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām ERAF projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)” , Vienošanās Nr. 2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007”, ERAF projekta „Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana”, Vienošanās Nr. 2011/0041/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/004 un ERAF projekta „(IKSA-CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide”, Vienošanās Nr. 2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/006 ietvaros