Rezultāts2015/09/012015/09/01 Rīgas Tehniskā universitāte (90000068977)

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma (mēraparatūras un laboratorijas aprīkojuma komplekta otrā daļa un kompaktais saules siltumsūknis (Kombinēto saules siltuma sistēmu enerģijas pārvades, uzkrāšanas un to elementu kompleksās izpētes stenda ietvaros)) iegāde Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”, vienošanās Nr.2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007 (PVS ID 1627), ietvaros