Sludinājums2015/08/182015/08/17 ecoex.SIA (48503022019)

Iekārtas maza ražošanas apjoma inovatīvas tehnoloģiskas līnijas izveidei, kas atbilst inovatīvu pārtikas produktu ražošanas tehnoloģiskā procesa nodrošināšanai (Atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.600 3.2. šo noteikumu 1.2. apakšpunktā minētajam apakšpasākumam – paaugstināt lauksaimniecības produktu pārstrādes efektivitāti un palielināt produktu pievienoto vērtību, veicinot konkurētspējīgas kooperācijas attīstību un ilgtspējīgas lauksaimnieciskās ražošanas attīstību un inovāciju ieviešanu uzņēmumos;