Sludinājums2015/07/292015/07/29 Biedrība "Nacionālās zvejniecības ražotāju organizācija" (40008083320)

Iekraušanas tehnika

Sludinājums2015/07/292015/07/29 Rīgas Tehniskā universitāte (90000068977)

Integrālo shēmu izstrādes rīku komplekta, FPGA aparatūrisko izstrādes rīku piegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „(IKSA CENTRS) Informācijas, komunikāciju un signālapstrādes tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide” (vienošanās Nr.2011/0044/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/006) aktivitāšu ietvaros.