Sludinājums2015/06/182015/06/18 Carnikavas novada domes Pašvaldības aģentūra "Carnikavas komunālserviss" (90001691745)

Carnikavas un Ādažu novada Laveru poldera ūdensnotekas (ŪSIK kods 52112:01) pik.00/00-pik.11/65, ūdensnotekas (ŪSIK kods 52112:02) pik.00/00-pik.23/45, ūdensnotekas (ŪSIK kods 52112:03) pik.00/00-pik.29/05, ūdensnotekas (ŪSIK kods 52112:04) pik.00/00-pik.21/25, ūdensnotekas (ŪSIK kods 52112:04) pik.21/25-pik.49/48, ūdensnotekas (ŪSIK kods 52112:10) pik.00/00-pik.35/72, ūdensnotekas (ŪSIK kods 52112:29) pik.00/00-pik.14/09 pārbūves būvprojekta izgatavošana un autoruzraudzība