Sludinājums2015/06/122015/06/12 Profesionālās izglītības kompetences centrs DAUGAVPILS BŪVNIECĪBAS TEHNIKUMS (90000066069)

Audumu piegāde

Sludinājums2015/06/122015/06/12 Rīgas Tehniskā universitāte (90000068977)

Dažādas zinātniskās aparatūras un aprīkojuma piegāde Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”, vienošanās Nr.2011/0060/2DP/2.1.1.3.1/11/IPIA/VIAA/007 (PVS ID 1627), ietvaros