Sludinājums2015/06/082015/06/08 Latvijas Lauksaimniecības universitāte (90000041898)

Latvijas Lauksaimniecības universitātes un konsolidējamo zinātnisko institūciju Resursu vadības un rezultātu pārvaldības sistēmas sākotnējais (ex-ante) audits un pilnveidotās resursu vadības un rezultātu pārvaldības politikas gala (ex-post) audits projekta “Latvijas Lauksaimniecības universitātes un zinātnisko institūciju konsolidācija konkurētspējas paaugstināšanai” ietvaros

Sludinājums2015/06/082015/06/08 Latvijas Universitāte (90000076669)

Zinātniskās iekārtas ERAF 2.1.1.3.1. apakšaktivitātes „Zinātnes infrastruktūras attīstība” projektiem „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”,„Nanostrukturēto un daudzfunkcionālo materiālu, konstrukciju un tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstīšana”, „Latviešu valodas, kultūrvēsturiskā mantojuma un radošo tehnoloģiju Valsts nozīmes pētniecības centra zinātnes infrastruktūras attīstība” un „Farmācijas un biomedicīnas Valsts nozīmes pētniecības centra zinātniskās infrastruktūras attīstība””