Sludinājums2015/05/272015/05/27 Rīgas Tehniskā universitāte (90000068977)

Zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegāde atjaunojamo energoresursu izpētei Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta „Enerģijas un vides resursu ieguves un ilgtspējīgas izmantošanas tehnoloģiju valsts nozīmes pētniecības centra izveide (ietverot arī Transporta un mašīnbūves centra attīstību)”, vienošanās Nr.2011/0060/2DP/2.1.1.3.1./11/IPIA/VIAA/007 (PVS ID 1627), ietvaros