Rezultāts2015/04/072015/04/07 SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" (40003347699)

Autobusa noma

Rezultāts2015/04/072015/04/07 Rēzeknes rajona Nautrēnu pagasta zemnieku saimniecība “Arājiņi” (42401017811)

Graudu norija

Rezultāts2015/04/072015/04/07 Valsts zinātniskais institūts - atvasināta publiska persona "Elektronikas un datorzinātņu institūts" (90002135242)

Pētniecības materiālu iepirkums Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētiem projektiem „Tehnoloģija nanoimpulsu kiberfizikālas sistēmas izveidei zemes virsējo slāņu neinvazīvai apsekošanai” (vienošanās Nr.2013/0052/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/031) „Universālais notikuma laika reģistrators SLR, LiDAR un 3-D scan pielietojumiem” (vienošanās Nr.2013/0035/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/032)

Rezultāts2015/04/072015/04/07 Eurolcds SIA (41203040030)

Pētījums un dokumentācija: Volumetrisko 3D/4D attēlu veidošanas principu un izgudrojumu atklājumu detalizēta dokumentācija, identificētie patentu organizāciju viedokļi un potenciāli konfliktējošo izgudrojumu identificēšana patentu “Rasterization of Three Dimensional Images”, “Multi-Planar Volumetric Display System and Method of Operation Using Three-Dimensional Anti-Aliasing” formulēšanas un pieteikšanas procesā.

Rezultāts2015/04/072015/04/07 SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" (40003347699)

Autobusa noma