Sludinājums2015/03/252015/03/25 Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (90000028508)

Darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.5.1.1. aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība aglomerācijās ar cilvēku ekvivalentu lielāku par 2000” īstenošanas izvērtēšana un bāzes datu iegūšana 2014. – 2020. gadam attiecībā uz aglomerāciju sasniegto atbilstoši Padomes Direktīvas 91/271/EEK (1991. gada 21. maijs) par komunālo notekūdeņu attīrīšanu prasībām

Sludinājums2015/03/252015/03/25 Zemnieku saimniecība "Kadiķi" (44101032063)

Traktors