Sludinājums2015/02/102015/02/10 Eurolcds SIA (41203040030)

Pētījums un dokumentācija: Volumetrisko 3D/4D attēlu veidošanas principu un izgudrojumu atklājumu detalizēta dokumentācija, identificētie patentu organizāciju viedokļi un potenciāli konfliktējošo izgudrojumu identificēšana patentu “Rasterization of Three Dimensional Images”, “Multi-Planar Volumetric Display System and Method of Operation Using Three-Dimensional Anti-Aliasing” formulēšanas un pieteikšanas procesā.

Sludinājums2015/02/102015/02/10 Valsts zinātniskais institūts - atvasināta publiska persona "Elektronikas un datorzinātņu institūts" (90002135242)

Pētniecības materiālu iepirkums Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētiem projektiem „Tehnoloģija nanoimpulsu kiberfizikālas sistēmas izveidei zemes virsējo slāņu neinvazīvai apsekošanai” (vienošanās Nr.2013/0052/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/031) „Universālais notikuma laika reģistrators SLR, LiDAR un 3-D scan pielietojumiem” (vienošanās Nr.2013/0035/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/032)

Sludinājums2015/02/102015/02/10 SIA "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs" (lv400034353)

Telpu remonts