Sludinājums2015/01/212015/01/21 Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" (90009235333)

Gāzu piegāde

Sludinājums2015/01/212015/01/21 Latvijas Universitātes aģentūra "Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts" (90002111761)

Elektroenerģijas iegāde