Sludinājums2014/12/182014/12/18 Jablonskas Jelgavas rajona zemnieku saimniecība "CERĪBAS-2" (41701005615)

Rulonu ietinējs

Sludinājums2014/12/182014/12/18 Rutkovska zemnieku saimniecība "RADZIŅI" (45101002602)

Traktors

Sludinājums2014/12/182014/12/18 SIA "Kalna Oši" (48503014971)

Traktors

Sludinājums2014/12/182014/12/18 SIA "Kalna Oši" (48503014971)

Piekabe

Sludinājums2014/12/182014/12/18 Cielavas Ilzes zemnieku saimniecība "PRIEŽMALES" (53601008831)

Traktora iegāde

Sludinājums2014/12/182014/12/18 SIA "Daugavieši" (42403001675)

Traktors

Sludinājums2014/12/182014/12/18 Valsts zinātniskais institūts - atvasināta publiska persona "Elektronikas un datorzinātņu institūts" (90002135242)

Pētniecības materiālu un inventāra iepirkums Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētam projektam ”Inovatīvas biomedicīnisko attēlu iegūšanas un apstrādes tehnoloģijas” (vienošanās Nr.2013/0009/1DP/1.1.1.2.0/13/APIA/VIAA/014) un Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētiem projektiem „Plaukstas datu nolasīšanas un apstrādes sistēma” (vienošanās Nr.2013/0035/2DP/2.1.1.1.0/13/APIA/VIAA/015) „Tehnoloģija nanoimpulsu kiberfizikālas sistēmas izveidei zemes virsējo slāņu neinvazīvai apsekošanai” (vienošanās Nr.2013/0052/2DP/2.1.1.1.0/14/APIA/VIAA/031)

Sludinājums2014/12/182014/12/18 SIA “KD Latgale” (41503050042)

Traktors