Sludinājums2014/12/172014/12/17 Zemnieku saimniecība "Zarečje" (41501010083)

Kultivators

Sludinājums2014/12/172014/12/17 Ozolnieku novada zemnieku saimniecība " Rudzīši" (49201002041)

Sējmašīna

Sludinājums2014/12/172014/12/17 Zemnieku saimniecība "Alas" (41501024882)

Traktors

Sludinājums2014/12/172014/12/17 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Latvija BIO (40103228208)

Arkls

Sludinājums2014/12/172014/12/17 Zemnieku saimniecība "Jaunkalni" (41501019307)

Traktors

Sludinājums2014/12/172014/12/17 z/s Pavāri (43601003635)

Arkls

Sludinājums2014/12/172014/12/17 Z/s Veckurmji (49501016892)

Piekabe

Sludinājums2014/12/172014/12/17 Kuldīgas novada pašvaldība (90000035590)

Arhitektoniski mākslinieciskās izpētes atzinuma, vēsturiskās izpētes atzinuma, fotofiksācijas un uzmērījumu rasējumu izstrādei Pelču pils eksterjeram un norobežojošām konstrukcijām t.sk. fasādēm un jumtam, Un ēkas fasādes apliecinājuma kartes izstrādei Pelču pils dienvidu kāpņu, dienvidu kāpnēm pieguļošās 1.stāva fasādes daļas un pils jumta vienkāršotai atjaunošanai Pelču pagastā, Kuldīgas novadā

Sludinājums2014/12/172014/12/17 Kastuļinas pagasta zemnieku saimniecība "STIVRIŅI" (45901001896)

Prese

Sludinājums2014/12/172014/12/17 Igors Gorbunovs (03106912408)

Arkls

Sludinājums2014/12/172014/12/17 Igors Gorbunovs (03106912408)

Traktors

Sludinājums2014/12/172014/12/17 Kastuļinas pagasta zemnieku saimniecība "STIVRIŅI" (45901001896)

Traktors

Sludinājums2014/12/172014/12/17 Z/s Veckurmji (49501016892)

Muca

Sludinājums2014/12/172014/12/17 SIA "KALNNIEKI" (56103003321)

Traktors

Sludinājums2014/12/172014/12/17 SIA "KALNNIEKI" (56103003321)

Diski

Sludinājums2014/12/172014/12/17 Zemnieku saimniecība "Saslaukas" (41201009206)

Arkls